NEGOZIO-ARLOAK

Industria, Logistika eta Merkataritza

Birgaitze Energetikoa

Ondarea birgaitzea

Eraikuntza

Promozioa

Obra Zibila

Obra Bereziak

IINDUSTRIA, LOGISTIKA ETA MERKATARITZA

Lan industrial, logistiko eta komertzialetan, zerbitzuen kudeaketan eta sustapenean esperientzia handia dugu. Oso zerbitzu zabala eman dezakegu, bai eraikuntza, bai gestio delegatua, proiektuen gestio integrala, giltza eskura. Arlo horietan dugun espezializazio handiari esker, erantzun azkarrak eta irtenbide eraginkorrak eskaintzen dizkiegu proiektu bakoitzaren berariazko eskakizunei.

 

BIRGAITZE ENERGETIKOA

Eraikinen bizigarritasun-baldintza optimoak berreskuratzeak gaur egun birgaitze energetikoa barne hartzen duten eraikuntza-soluzioak aplikatzea dakar. Jasangarritasuna, energia-kontsumoa murriztea eta CO2 isuriak bultzatzea. Aurrezteko potentzialari eta energia berriztagarriak sartzeari balioa emateko aukera.

Era berean, ENERMETRIK enpresa elkartuarekin dugun lankidetza estuari esker, energia birgaitzeko proiektu integralak egiteko gai gara. Kontzeptu berriak, hala nola energia berriztagarria industria- edo etxebizitza-mailan sortzea autokontsumorako, district heating, etab. Energia berdea errealitate bat da orain. “…garelako izango dira”

ONDAREA BIRGAITZEA

Higiezinak birgaitzea da, batzuetan, dagoeneko eraikita dagoen eta erabiltzen ez den eraikin bati erabilera berriak emateko edo egungo bizigarritasun- eta jasangarritasun-irizpideetara egokitzeko aukera bideragarri bakarra. Lotutako gure enpresa-taldean, birgaitze integraleko hainbat proiektutan parte hartu dugu, eraikuntza-sektoreko jarduera zorrotzenetako batean. Eraikinaren egoerari buruzko aurretiazko azterlana egiten denetik, ahalik eta esku-hartze onenaren plangintza egiten den arte, eta proiektuaren osotasuna gauzatzen den arte, URDINBERRIn negozio-arlo honetan garatzen ari garen lanak dira.

Arlo zorrotz honetan gure gaitasunak indartzeko, hitzarmen estrategiko bat sinatu dugu Kursaal Taldearekin, birgaitze integraletan erreferentziazko enpresarekin. Aliantza hori baliagarria izango da gure lana indartzeko eta sendotzeko, eta Gipuzkoako ondarea birgaitzeko ekarpen handiena egiten duen enpresatzat hartzeko. “izan zirelako gara..”

ERAIKUNTZA

Eraikitzaile gisa gaitasuna eta esperientzia ditugu eraikuntza berezian, ekipamenduetan, prestakuntza-zentroetan, eraikin soziosanitarioetan eta abarretan. Era berean, URDINBERRIn aholkularitza-zerbitzu bat eskaintzen diegu gure bezeroei, proiektu hobeak eraikitzen laguntzeko kalitate- eta eskakizun-estandar handiarekin, eta, beharrezkoa bada, proiektuen irtenbideak optimizatzen eta hobetzen laguntzeko, eraikin iraunkorragoak eta seguruagoak egiteko. Eraikuntzako edozein jarduerari aurre egiteko, talde teknikoa dugu, eta gure bezeroei irtenbide integralak eskaintzen dizkiegu, jasangarritasunaren eta inbertsioaren itzuleraren irizpideen arabera.

Aztarna karboniko txikiena bilatzeko konpromisoaren barruan, bizitegi-eraikuntza industrializatuaren eremua lantzen dugu JIT HOUSING enpresarekin. Irtenbide arkitektoniko, tekniko eta ekonomiko jasangarriak eta etorkizunekoak eskaintzeko gaitasuna dugu.

PROMOZIOA

Higiezinen sustapena erronka berezia da beti. Etxeak eta familientzako espazioak eraikitzeak arreta integrala eta berariazkoa eskatzen du. Hori dela eta, URDINBERRIn oso serio hartzen dugu kolaboratzaile onenak hautatzea, kalitate handiko etxebizitzak, jasangarriak eta eraginkorrak sortzeko, eta etorkizuneko okupatzaileei pertsonalizazio-maila handia emateko.

OBRA ZIBILA

URDINBERRIk bezero publiko zein pribatuentzako azpiegiturak eraiki eta birgaitzeko zerbitzua ematen du. Gai gara, besteak beste, eguneroko bizitzarako funtsezkoak diren hiriko obra zibilari, hornidura-obrei, saneamenduari, zerbitzuei, obra hidraulikoei, parkeei, plazei, bidegorriei eta abarri ekiteko.

Gainera, Viuda de Sainz enpresarekin lotutako enpresekin batera,URDINBERRIk,  izaera linealeko edozein garraio-azpiegitura mota egiteko gaitasuna du: errepideak eta autobideak, metro- eta trenbide-lineak eta horiekin batera doazen elementu berezi guztiak, hala nola tunelak eta egitura handiak.

 

 

OBRA BEREZIAK

Proiektu bakoitzean, URDINBERRI bere bezeroei balioa ematen saiatzen da. Ikuspegi sortzailea eta lankidetzakoa eskaintzen dugu, eta prozesuen zati ez-eraginkorrak ezabatzen ahalegintzen gara.

LURPELAN enpresarekin batera, prestakuntza handiko zerbitzua eskaintzen dugu, tunelak, leherketak, euskarriak eta zimendu bereziak egiteko baliabide guztiak dituena.