Beraungo (Errenteria) zentro polifuntzionalaren egikaritze eta jarduera proiektua