Irungo Araba kaleko 7. zenbakiko IP-1 lurzatian eraikuntza eta urbanizazio osagarriko obrak (Hiframasako instalazio zaharrak)